Huisregels

Om ervoor te zorgen dat we samen het meeste eruit kunnen halen en het zwemmen voor iedereen leuk kan blijven.

Huisregels

Huisregels.

Zwemmen is alleen toegestaan in zwemkleding.
Niet met schoenen in de zwemzaal en het “blote voeten gedeelte” van de kleedaccommodatie lopen.
Rennen in de zwemzaal is niet toegestaan.
Maak voor het opbergen van uw waardevolle voorwerpen en kleding gebruik van de af te sluiten kluisjes of garderobekasten.
Kinderen die niet in het bezit zijn van een zwemdiploma zijn verplicht gebruik te maken van een drijfmiddel en worden alleen toegelaten onder begeleiding van een persoon van 18 jaar of ouder in badkleding die beschikt over een goede zwemvaardigheid.
Glaswerk is in de kleedaccommodatie en zwemzaal niet toegestaan.

Aanvullende huisregels.

 1. Het verblijf in deze accommodatie geschiedt op eigen risico.
 2. Het zwembad is niet verantwoordelijk voor verlies, schade en / of diefstal van uw eigendommen en / of lichamelijk letsel in en om het gebouw. Zij kan als zodanig niet aansprakelijk worden gesteld.
 3. Douchen voor het zwemmen is verplicht.
 4. Kinderen zonder zwemdiploma zijn verplicht tijdens recreatief zwemmen gebruik te maken van een drijfmiddel en worden slechts toegelaten onder begeleiding van personen ouder dan 18 jaar (in badkleding). Personen die de zwemtechniek niet machtig zijn mogen geen gebruik maken van de diepe bassins.
 5. De toezichthouder beoordeelt of meegebrachte speel- en drijfmiddelen van welke aard dan ook in het zwembad gebruikt mogen worden.
 6. De bezoeker is verplicht de aanwijzingen van de toezichthouder direct op te volgen. Verbaal en/of lichamelijk geweld wordt niet getolereerd.
 7. Bezoekers die de orde en veiligheid verstoren kunnen zonder opgaaf van reden de toegang tot de gehele accommodatie worden ontzegd.
 8. Het duiken en springen van de perrons (ondiep water) van het zwembad is niet toegestaan.
 9. Voorzichtigheid moet worden betracht bij het gebruik van de glijbaan. Het betreden en gebruik van de glijbaan geschiedt op eigen risico.
 10. Ongewenste en/of gewenste intimiteiten in deze sportaccommodatie worden niet getolereerd.
 11. Bezoekers met huidontsteking, open wonden of besmettelijke ziektes worden niet toegelaten.
 12. Het gemeenschappelijk gebruik van de kleedkamers en hokjes door dames en heren is niet toegestaan. Na het omkleden dienen de kleedruimtes binnen 10 minuten te zijn ontruimd.
 13. Het is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming door derden zwemles te geven in het zwembad.
 14. Het is niet toegestaan zich zonder geldige reden in of bij de kleedaccommodatie op te houden.
 15. Het is niet toegestaan te roken in de sportaccommodatie.
 16. Maak voor het opbergen van uw waardevolle voorwerpen en kleding gebruik van de  af te sluiten kluisjes of garderobekasten ‘a € 0,50.
 17. Gevonden voorwerpen dienen aan de receptie te worden afgegeven.
 18. Bij het plegen van een strafbaar feit  wordt ten alle tijden de politie ingeschakeld.