COVID-19 Informatie

Op deze pagina vindt je alle informatie omtrent Covid-19 en de maatregelen die wij nemen om weer open te kunnen en er voor te zorgen dat u weer kunt zwemmen.

COVID-19 MAATREGELEN Ny Sudersé

Er is een protocol “verantwoord zwemmen” tot stand gekomen binnen de zwembadbranche en deze hebben we toepasbaar gemaakt voor zwembad Ny Sudersé. Wij zullen niet alle activiteiten opstarten maar beginnen stap voor stap.

De openstelling van de zwembaden zijn in 3 fases verdeeld :

Fase 0: alles gesloten

Fase 1: beperkte opening onder strikte regels

Fase 2: reguliere opening

We zijn nu in fase 1 en hierbij worden de volgende richtlijnen/maatregels gehanteerd. Het kan zijn dat er de komende tijd bepaalde dingen veranderen, ook die zullen we op tijd updaten op de website.

 BELANGRIJK

– Reserveren is verplicht.

– Kom alleen naar het zwembad en houd je aan de richtlijnen van het RIVM.

– Klachten? Blijf thuis!

– Kom met zwemkleding, onder je gewone kleding, aan naar het bad.

– Neem een tas mee waar alle kleding in past.

– Volg de aanwijzingen van onze medewerkers op.

Hetgeen wat nog niet opgestart wordt is het volgende:

 1. Het peuterbad blijft gesloten.
 2. De glijbaan, de stroomversnelling en de bubbelbank blijven gesloten voor publiek.
 3. Het recreatieve zwemmen laten we nog even achterwege.
 4. Corner (natte bar) blijft gesloten.
 5. Het binnen terras wordt weggehaald.
 6. Douches blijven dicht.
 7. Peuter toilet is open voor noodgeval, extra werknemer is aanwezig voor begeleiding voor het kind en het reinigen na gebruik.

Het geen wat wij wel gaan opstarten:

 1. Zwemlessen
 2. Banen zwemmen
 3. Teddy zwemmen

Voor iedereen geldt ,dat er gereserveerd moet worden om te komen zwemmen.

Wij hebben ervoor gekozen om iedereen te laten bellen voor een reservering zodat het contact persoonlijk blijft en eventuele vragen gelijk beantwoordt kunnen worden. Daarop volgt er gelijk een check-gesprek.

Er is een Corona rooster voor elke dag gemaakt zodat het aantal mensen niet overschreden wordt en wij op deze manier uw veilig wat meer kunnen waarborgen.

Voor de zwemlessen hoeft er niet gereserveerd worden dit gaat zoals altijd via de zwemscore en de ouders hebben inmiddels een mail gekregen hierover.

Regels voor klanten en personeel

 • Bij de entree handen desinfecteren bij de daarvoor bestemde zuil.
 • Volg de éénrichting route pijlen en melden bij de receptie.
 • Handen desinfecteren met de daarvoor bestemde middelen die op bepaalde punten aanwezig zijn.
 • De 1,5 meter afstand altijd hanteren.
 • In het gehele pand geldt een éénrichting looproute, vanaf binnenkomst tot aan het verlaten van het zwembad toe.
 • Voor personeel hangt een protocol op de deur van de personeelsruimte.
 • Het personeel verkleed in de wisselcabines (voor dat er klanten binnen komen) ook zij volgen de route die is aangegeven.
 • Al hun werkkleding en schoenen worden elke dag mee naar huis genomen en weer mee naar het werk.
 • Ze zijn allemaal in bezit van een ‘houdt afstand’ hesje tijdens de schoonmaak/toezicht uren.
 • De coronaverantwoordelijke zijn Martin en Jinke Doef, bij afwezigheid van beide wordt er een verantwoordelijke aangewezen onder het personeel.
 • De verantwoordelijken zullen erop toezien dat de protocollen gehandhaafd worden door personeel en klanten.
 • Het personeel heeft het recht om waar het nodig is klanten erop aan te spreken wat betreft de richtlijnen.

Receptie

De receptie is voorzien van een spatscherm, er zal zoveel mogelijk met de pin betaald worden, mochten er klanten die alleen contant kunnen betalen zal hier voor extra desinfectie gebruikt worden.

De taak van de receptioniste is  elke dag, de reserveringen beheren in de daarvoor bestemde map.

De checkgesprekken afnemen via telefoon en aan de balie zij zal toezien op de looproutes in de hal naar de grote hokken.

Ze zal toezien op de voorrang regel van naar buiten en naar binnen gaan van de klanten.

Hier zullen de klanten die naar buiten gaan voorrang hebben op de klanten die naar binnen gaan.

Ook zal zij extra desinfecteren waar nodig, grote kleedhokken en alle aanraakpunten op deuren en balie e.d.

Er zal elke dag een extra medewerker aanwezig zijn om tussen door in het gehele pand te desinfecteren volgens schoonmaak/desinfectie rooster.

Elke dag tussen half drie en half vier zal er extra worden schoongemaakt.

Ouders en klanten krijgen updates via e-mail, berichten op de website en Facebook

Verdere media zal ingeschakeld worden voor informatie.

Telefonisch worden vragen beantwoord.

De looproute zal gefilmd worden en gepubliceerd worden op Facebook /website

Douches blijven gesloten.

Zwemles tot 12 jaar

Het kind wordt bij het zwembad gebracht waarna het kind alleen naar binnen komt en wordt opgevangen door een zwembadmedewerker, die de weg wijst naar de grote kleedhokken.

De kinderen worden opgehaald door de lesgever ,en nemen hun kleding in een tasje mee naar de zwemzaal, via de douche (die buiten gebruik is.) De particuliere zwemlesgroepen bestaan altijd al maximaal uit 8 kinderen en is niet nodig om af te schalen.

Bij de zwemlessen zullen extra hulp en drijfmiddelen worden gebruikt zodat de lesgever zoveel mogelijk langs de kant kan lesgeven. Waar het nodig is voor de veiligheid zal de lesgever in het water aanwezig zijn. Heeft een kind toch nog hulp nodig dan wordt er een zwemslurf gebruikt die ongeveer 1,5, lang is die zowel lesgever als les kind kan vasthouden als dit nodig mocht zijn.

Alle drijf/hulp materialen worden na elke les gedesinfecteerd, ook word er gedurende dag een extra medewerker ingezet om te helpen om tussen de les te desinfecteren en als begeleidster voor als een kind toch naar het toilet moet en daarna het kindertoilet te desinfecteren.

Vijf minuten voor de les eindigt brengt de lesgever de kinderen naar de wisselcabines waar intussen 1 ouder/verzorger op het kind wacht, na het omkleden verlaten het kind en ouder de ruimte via de pijlen naar de hal en vervolgens naar buiten.

Tussen elke les zal een werknemer het les materiaal desinfecteren voor de volgende groep.

Banen zwemmen

Om banen te willen zwemmen (vanaf 13 jaar) moet vooraf gereserveerd worden, het wedstrijd bad is verdeeld in vier banen te verstaan een langzame en een snelle baan. 1 Banenzwemmer maakt gebruik van twee banen om heen en weer te kunnen zwemmen, de eerste baan heen  en de tweede baan terug of te beginnen in baan 3 heen en baan 4 terug.

Per baan mogen er 5 klanten tegelijk banen zwemmen om tot een totaal maximum aantal van 20 klanten te komen. Het binnen komen /melden en volgen van de instructiepijlen geldt hier hetzelfde als voor de aqua sportief groepen.

Volgens bijgevoegd protocol.

Voor meer en uitgebreide informatie klik op de links voor een volledige documentatie.